UZMANLIK PROGRAMI

Dış Ticaret Operasyon Uzmanlığı Sertifika Programı
Amaç Bu program ile katılımcılara dış ticaret departmanının bütününde yapılan işlere hakim olma, uygulama ve kontrol etme bilgi ve deneyimi kazandırılacak olup, verilen yönetim vizyonu ile ticari vizyonun birleştirilmesiyle katılımcıların departman yöneticiliği düzeyine taşınması planlanmaktadır.

İthalat, ihracat, gümrük ve bankacılık işlemlerinde kullanılan bütün belgeler tek tek değişik örnekler açısından katılımcılarla birlikte doldurularak katılımcılara bu konuda bir tecrübe kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Seminer sonunda bütün katılımcılara ithalat-ihracat operasyon işlemini tek başına yapabilme, gümrük ve kambiyo işlemlerini doğru ve zamanında takip – kontrol becerisi kazandırılması temin edilmektedir.

Seminer, tamamen uygulamaya dönük olup, orijinal belgelerle yapılmaktadır. Başlangıç 02 KASIM 2019 Süre Hafta Sonu ( Cumartesi – Pazar ) 09.30 – 17.00 8 Gün / 4 Hafta Son Kayıt Programların başlangıç tarihlerinden 3 gün önce kayıtlar kapatılmaktadır. (Kontenjan her grup için 20 kişi ile sınırlı tutulmaktadır.) Koşullar Uygulama örnekleri ile beraber ders kitapları ve zengin kahve molası ikramları da ücrete dahildir. (Öğle yemeği de tarafımızca sağlanmaktadır.)

Ücret ve detay bilgi hakkında lütfen eğitim koordinatörlüğümüz ile iletişime geçiniz. info@dtr.com.tr Eğitimci Ali Dölek
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi mezunu olan Dölek, bir süreliğine Hukuk Fakültesi’ne de devam etmiş olup, aynı üniversite bünyesinde 3 yıla yakın bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra istifa ederek dış ticaret alanında profesyonel meslek hayatına atılmıştır.

Dış ticaret, gümrük ve nakliye sektöründe değişik kademelerde görevler üstlenen Dölek, halen uluslar arası bir şirketler grubunun dış ticaret ve gümrük danışmanlığı görevini yürütmekte olup, bilgi ve deneyimlerini seminer programları aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmaktadır.

NTVMSNBC ekonomi yazarlığı, Dış Ticaret Mevzuat Rehberi isimli süreli yayının genel yayın koordinatörlüğü görevlerini de üstlenmiş olan Ali Dölek’in dış ticaret alanında yayınlanmış 20’ye yakın kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmakta olup, halen DTR Danışmanlık bünyesinde eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Seminer İçeriği
 • Dış Ticarete Başlangıç ve Temel Esaslar
 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Gümrük, Banka ve Firmalar Boyutundaki Analizi
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve INCOTERMS 2010 Analizi
 • Uluslararası Ticaret Odası INCOTERMS Bülteninin Tanıtılması
 • Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları Açısından Analiz
 • İhracat-İthalat Maliyetleri Açısından Analiz
 • Lojistik Süreçlerde Risk Paylaşımı Açısından Teslim Şekilleri
 • Teslim Şekillerinin Belgeler Üzerindeki Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler
 • Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme Şekilleri
 • Hukuki Arkaplan ve Uygulamada Karşılaşılan sorunlar
 • Akreditifli Ödeme Şekli
 • Akreditifli Bir İşlemde İş Akış Şemasının İhracat ve İthalat Açısından İncelenmesi
 • Akreditif Metni (Küşad) Analizi ve Temel Hususlar
 • Uygulamalı Akreditif Açılış İşlemi
 • UCP-600 Analizi
 • Temel Dış Ticaret Belgeleri
 • Dış Ticarette Belgelerin Önemi
 • Proforma Fatura
 • Ticari Faturalar
 • Gümrük Faturası
 • Sevk Belgelerinin Uygulamalı Tanıtımı
 • Sevk Belgelerinin Hukuki Önemi
 • Konşimento ve Çeşitleri
 • CMR Belgesi ve Diğer Karayolu Taşıma Belgeleri
 • Diğer Sevk Belgeleri
 • Dolaşım Belgeleri ve Malın Menşei Kavramı
 • Mal Menşeinin Tespit Esasları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Analizi
 • Menşe Şehadetnamesi, ATR, EUR1 Belgeleri
 • Dış Ticarette Kullanılan Diğer Belgeler
 • Dış Ticaret Mevzuatının Tanıtılması
 • İhracat Mevzuatının Temel Esasları
 • İthalat Mevzuatının Temel Esasları
 • İhracat-İthalat Uygulamaları
 • Katılımcıların ithalat ve ihracat işlemini belgeler üzerinde bizzat kendilerinin gerçekleştirmeleri temin edilerek, bu sayede hem öğrenilen konuları pekiştirmelerine hem de pratik hayata adapte olmalarına imkan sağlanmaktadır.
 • Gümrük Mevzuatı ve Gümrükleme İşlemleri
 • Gümrük Birliği ile Gelen Değişiklikler, Yeni Rejim ve Uygulamalar
 • Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği’nin Analizi
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 • Antrepo Rejimi
 • Transit Rejimi
 • Kesin İhracat
 • Geçici İthalat
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Hariçte İşleme Rejimi
 • Gümrük Beyannamesi ve Doldurulma Esasları
 • İhracat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • İthalat İşlemi Açısından Gümrük Beyannamesi Doldurma Esasları
 • Gümrüklerdeki İş Akış Süreçlerinin Tanıtılması
 • Gümrük Vergi ve Cezaları
 • İthalat İşlemlerinde Alınan Vergilerin Analizi
 • Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, ÖTV Hesaplama Örnekleri
 • Gümrük Cezaları ve İtiraz Yolları
 • Gümrük Kıymetinin Tespitinin Önemi ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Serbest Bölgelerde İhracat-İthalat İşlemleri
 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Önemi ve Avantajları
 • Serbest Bölgelerde İhracat ve İthalat İşlemlerinin Ana hatlarıyla Açıklanması
 • Ön Statü Belgesi ve Serbest Bölge İşlem Formu Doldurma Örnekleri
 • Bölgeye Mal Giriş – Çıkış İşlemleri ve Stok Takibinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi ve İhracatta Teşvikli İşlemler
 • Dahilde İşleme Rejiminin Genel Tanıtımı
 • Dahilde İşleme Alt Uygulamaları (Şartlı Muafiyet, Geri Ödeme, Eşdeğer Eşya)
 • Teşvikli İthalat-İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı ve Kapama Süreçleri
 • Aracı İhracatçı Kullanımı Açısından Dikkat Edilecek Hususlar
 • Telafi Edici Vergi ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Kavramları
 • Nakliye Sigortaları ve Teminat Türleri
 • Dış Ticarette Oluşabilecek Riskler ve Sigorta Kavramı
 • Sigortaya Genel Bakış ve Gerekli Temel Kavramların Analizi
 • Nakliye Sigortalarında Teminat Türleri (Dar Teminat, Geniş Teminat, Tam Zayi)
 • Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatları Açısından Sigortaya Bakış